Polityka prywatności www.lofty-home.pl

Data aktualizacji: 02.11.2020

 

1. Informacje ogólne

A) Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://www.lofty-home.pl

B) Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest:

C) Marzena Rewers prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą “ZILIO Marzena rewers”, wpisaną do rejestru CEIDG pod numerem 6451705993, ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry, Polska. NIP:6451705993 REGON:386268500

Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: bok@lofty-home.pl

 

Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

Serwis prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, dla klientów detalicznych (konsumentów). Użytkownicy, którzy znajdują się w innych krajach mogą nie mieć możliwości składania zamówień w Serwisie. Weryfikacja miejsca, z którego Użytkownik nawiązał połączenie prowadzona jest automatycznie przez aplikację Sklepu.

2. Definicje

 

Sklep: sklep internetowy zarejestrowany pod adresem https://www.lofty-home.pl

 

Użytkownik: osoba fizyczna, która korzysta z Sklepu za pomocą przeglądarki internetowej

 

Klient: osoba fizyczna, która dokonała zakupu w sklepie internetowym prowadzonym na stronach Sklepu

 

3. Prawa użytkownika

Użytkownicy oraz Klienci Sklepu mają następujące prawa dotyczące danych przekazywanych do Sklepu:

 

A) dostęp do informacji na temat kategorii przetwarzanych danych, celów przetwarzania, odbiorców lub kategorii odbiorców danych oraz planowanego okresu przechowywania (art. 15 RODO)

 

B) korekta niedokładnych lub niekompletnych danych i/lub ich poprawek (art. 16 RODO)

 

C) usunięcie danych zgodnie z art. 17 RODO, zwłaszcza jeśli dane osobowe nie są już potrzebne do zamierzonego celu lub są przetwarzane w sposób nielegalny, w przypadku wycofania zgody lub złożenia przez użytkownika sprzeciwu względem przetwarzania

 

D) ograniczenie przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO w pewnych okolicznościach, na przykład w zakresie, w jakim usunięcie nie jest już możliwe lub obowiązek usunięcia jest przedmiotem sporu

E) nakazanie nam przekazania użytkownikowi lub osobie trzeciej dostarczonych nam danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnym formacie do odczytu maszynowego zgodnie z art. 20 RODO w sprawie przenoszenia danych

 

F) z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji użytkownika, prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych ze względu na uzasadniony interes (art. 21 ust. 1 RODO)

 

G) wycofanie w dowolnym momencie zgody użytkownika, aby stała się ona skuteczna w przyszłości (art. 7 ust. 3 RODO); oczywiście dotyczy to również cofnięcia zgód udzielonych nam przez użytkownika przed wejściem w życie RODO

 

H) złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych do właściwego organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO

 

4. Rodzaje danych gromadzonych przez nasz Sklep

 

Jeżeli Użytkownik odwiedzi nasz Sklep bez rejestracji/logowania to zostaną zgromadzone i przetworzone następujące dane, które są niezbędne do prawidłowego działania serwisu. W szczególności niektóre dane są niezbędne do ograniczenia możliwości zakupu w Sklepie do Klientów, którzy łączą się ze Sklepem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Takie ograniczenie jest konieczne, ponieważ sklep nie prowadzi sprzedaży poza terytorium RP.

· Adres IP

· Data i godzina żądania

· Kraj pochodzenia żądania

· Żądana zawartość (określona strona internetowa)

· Stan dostępu / kod stanu http

· Strona internetowa, z której następuje uruchomienie żądania

· Przeglądarka

· System operacyjny i interfejs

· Język i wersja oprogramowania przeglądarki

· Ilość danych wysyłana w każdym przypadku

· Różnica stref czasowych w stosunku do czasu uniwersalnego (GMT)

W/w dane są niezbędne do zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa Sklepu Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO).

 

5. Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 

A) Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

 

B) Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

 

6. Sklep zbiera i wykorzystuje dane osobowe w następujących celach

 

A) Realizacja zamówień

Sklep zbiera i przetwarza dane kontaktowe wpisane przez Użytkownika w formularzach, które są niezbędne do realizacji umowy sprzedaży tj: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, miasto, nr telefonu.
Użytkownik Sklepu przekazuje te dane podczas składania jednorazowego zamówienia oraz podczas rejestracji do konta Klienta.
Dane te są niezbędne do sprzedaży i wysyłki produktów, które zostały dodane do koszyka przez Użytkownika.
Dane kontaktowe niezbędne do nadania przesyłki zostaną przekazane przez Sklep:

- firmie kurierskiej celem wysłania przesyłki

- firmie, z  którą współpracuje Sklep w modelu dropshipping (wysyłka produktów bezpośrednio z magazynu dostawcy Sklepu do Klienta)

Dane osobowe przetwarzane przez firmy kurierskie oraz firmy, z którymi Sklep prowadzi współpracę na zasadach dropshippingu przetwarzają dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zamówienia na podstawie zawartych umów ze Sklepem.

Jeżeli Użytkownik podczas wypełniania formularza zakupowego zaznaczy pozycję “Zapisz się do newslettera” jego dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z punktem 2 poniżej.

B) Prowadzenie newslettera

Firma ZILIO Marzena Rewers prowadzi biuletyn informacyjny zwany również “newsletter”.
Celem prowadzenia biuletynu jest przekazywanie Użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na jego otrzymywanie, informacji handlowych o aktualnych nowościach, promocjach i zmianach w Sklepie.
Ponadto Użytkownicy, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera będą okazyjnie otrzymywać kody rabatowe, które będą mogli wykorzystać do zakupu produktów w Sklepie.
Rejestracja do biuletynu odbywa się na zasadzie podwójnej zgody. Po wpisaniu swojego adresu e-mail i kliknięciu przycisku “Zapisz się” Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie adresu poprzez kliknięcie linku w treści maila.
Sklep w ramach zawartej umowy korzysta z usług firmy Sendinblue w zakresie prowadzenia newslettera. Informacja o przekazaniu danych kontaktowych (adres e-mail, imię) do firmy Sendinblue znajduje się na stronie rejestracji do newslettera. Sendinblue prowadzi własną politykę prywatności jednakże pragniemy zaznaczyć, że wg informacji Sendinblue ich polityka prywatności jest w pełni zgodna z RODO. Więcej na ten temat mogą Państwo przeczytać na stronie:

https://www.sendinblue.com/gdpr/

Użytkownik może w każdej chwili wypisać się z naszego newslettera, klikając odpowiedni link w dolnej części wiadomości e-mail.

C) Prowadzenie systemu komentarzy

Sklep prowadzi blog, na którym Użytkownicy mogą zapoznać się z treściami przegotowanymi przez naszych pracowników.

Użytkownicy mają prawo komentowania naszych artykułów i treści. W niektórych przypadkach formularz używany w celu dodania komentarza może wymagać podania dresu e-mail. W takiej sytuacji Państwa adres e-mail posłuży wyłącznie w celu poinformowania Państwa

D) Zbieranie i udostępnianie na Stronie opinii o Sklepie i produktach

Sprzedawca zawarł umowę o powierzenia przetwarzania danych osobowych z Trustmate tj

Krajowy Rejestr Opinii S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy Bartoszowickiej 3, 51-641Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowegoprowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI WydziałGospodarczy KRS pod numerem KRS 0000737597, posiadająca NIP: 8971854393, REGON:369980751

Dane osobowe przetwarzane są w celu zbierania i publikacji opinii Klientów.

1.1.Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

1.2.Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie –formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszegozaproszenia do wystawienia opiniiSprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

1.3.Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

1.4.Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowymoraz wizytówce TrustMate.io.

1.5.Wystawienie opinii nie może być wykorzystywaneprzez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

1.6.Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawcaani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

1.7.Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

 

7. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

A) Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

B) Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

C) W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

D)  Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

E) Dodatkowe zabezpieczenie MalwareExpert oraz Imunify360 dostarczane w ramach usługi hostingowej

8. Gdzie przetwarzane są dane osobowe

Dane osobowe Użytkowników Sklepu są przetwarzane głównie w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej.

9. Istotne techniki marketingowe i targetowanie

A) Sklep stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Ponadto Sklep korzysta z następujących narzędzi marketingowych, które pochodzą od Google Inc.

- Google Signals. W ramach tej usługi Google Inc. dostarcza anonimowych informacji o użytkownikach, którzy są zalogowani do usługi Google. Podmiotem zbierającym i przetwarzającym dane jest Google Inc. a celem zbierania danych jest uzyskanie informacji, które pozwolą lepiej dopasować treści reklamowane przez Stronę do potencjalnych odbiorców. Każdy Użytkownik, który korzysta z usług Google ma dostęp do swojej historii aktywności, którą może samodzielnie usunąć pod następującym adresem www: https://myactivity.google.com/myactivity . Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje i zgody, których Użytkownik udzielił Google Inc. oraz innym podmiotom.

- Google Analytics 4 zwany również "GA4". Najnowsza wersja analityki Google, która umożliwia zbieranie zanonimizowanych informacji o Użytkownikach. Celem zbierania tych informacji jest lepsze poznanie Użytkowników i zrozumienie ich zachowań w celu dopasowania produktów i treści na Stronie.

Ponadto zalecamy zapoznanie się z informacjami na temat sposobu wykorzystywania danych przez Google.

B) Sklep korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. Jeśli Użytkownik nie chce aby Strona działała w taki sposób może wylogować się ze swojego konta na Facebook, wyczyścić ciasteczka w przeglądarce i dopiero wtedy odwiedzić Sklep lub wyłączyć ciasteczka dla całego Sklepu (informacja jak to zrobić znajduje się poniżej).

C) Sklep korzysta z piksela Pinterest. Ta technologia powoduje, że serwis Pinterest Europe Ltd., irlandzka spółka z siedzibą pod adresem Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Pinterest. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. Jeśli Użytkownik nie chce aby Strona działała w taki sposób może wylogować się ze swojego konta na Pinterest, wyczyścić ciasteczka w przeglądarce i dopiero wtedy odwiedzić Sklep lub wyłączyć ciasteczka dla całego Sklepu (informacja jak to zrobić znajduje się poniżej).

D) Sklep stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

E) Sklep wykorzystuje narzędzie Hotjar oraz Microsoft Clarity, które monitoruje oraz zapisuje zachowanie użytkowników w Serwisie. Narzędzie to rejestruje dane takie jak: nawigacja, przewijanie strony, ruch kursora. Zbierane są także informacje na temat lokalizacji, używanego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki czy plików cookie. Celem zbierania tych danych jest analiza statystyczna zachowań Użytkowników na stronie. Na podstawie tych danych jesteśmy w stanie lepiej dopasować nasz Serwis do naszych klientów co przekłada się bezpośrednio na jakość świadczonych usług.

W/w narzędzia ukrywają podczas nagrywania sesji wszystkie dane, które są wprowadzane w formularzach.

Hotjar ani Microsoft Clarity nie zbiera ani nie przechowuje innych danych. Więcej informacji na temat polityki prywatności narzędzia Hotjar znajduje się pod linkiem: https://www.hotjar.com/privacy.

Więcej informacji na temat Microsoft Clarity znajduje sie tutaj:

https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/

Jeżeli nie chcesz, aby Twoja aktywność w Serwisie była mierzona przez Hotjar, skorzystaj z poniższego linku: https://www.hotjar.com/opt-out. Pamiętaj, że jeśli po skorzystaniu z tej funkcji usuniesz pliki cookie w swojej przeglądarce i wrócisz do naszych Serwisów, monitorowanie Hotjar włączy się ponownie.

F) Sklep wykorzystuje technologię Yandex Metrica w następującym zakresie:

- Przedmiot, charakter i cel Przetwarzania Danych: Usługa ma na celu analizę korzystania ze Sklepu przez jej Użytkowników. W tym celu Yandex będzie gromadzić Dane Klienta dotyczące właściwości technicznych i aktywności użytkowników Twojej witryny lub aplikacji mobilnej na podstawie odsłon stron lub korzystania z aplikacji mobilnej. Dane Klienta będą oceniane przez Oprogramowanie Przetwarzające w celu tworzenia raportów zawierających między innymi informacje o czasie spędzonym na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej, przybliżonym pochodzeniu geograficznym, pochodzeniu ruchu użytkownika, stronach wyjścia i przebiegu użytkowania.

- Grupa osób, których to dotyczy: użytkownicy Sklepu.

- Rodzaj danych: Dane zbierane na podstawie odsłon lub korzystania z aplikacji mobilnej, dotyczące właściwości technicznych i aktywności użytkowników Sklepu. Obejmuje to w szczególności informacje o czasie spędzonym w witrynie lub aplikacji mobilnej oraz interakcji ze Sklepem, a także adres IP Użytkowników oraz informacje o plikach cookie.

- Czas trwania i usuwanie danych: Czas trwania Przetwarzania jest opisany w Warunkach korzystania z Yandex.Metrica. Niniejsza umowa DPA obowiązuje do momentu zaprzestania korzystania z usługi za pomocą funkcji usuwania w interfejsie usługi, jak określono na stronie: https://yandex.com/support/metrica/general/my-counters.html#delete-counter.

- Yandex wykonuje uzgodnione umownie Przetwarzanie Danych Osobowych Klienta na serwerach w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych sygnatariuszach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez Podwykonawców, dla których Yandex zapewnia rozsądny poziom ochrony Danych Osobowych, w tym poprzez zawarcie standardowych klauzul umownych dla przetwórców przyjętych przez Komisję Unii Europejskiej.

- Yandex będzie przetwarzać dane osobowe klientów w Twoim imieniu i zgodnie z Twoimi instrukcjami w następujący sposób: (a) o ile jest to wymagane w odniesieniu do zakresu i rodzaju w celu świadczenia usług oraz w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z niniejszego DPA lub Warunków korzystania z Yandex.Metrica, (b) zgodnie z następującymi instrukcjami, (c) w zakresie wymaganym przez prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego.

Więcej informacji o usłudze Yandex.Metrica można znaleźć tutaj: https://yandex.com/legal/metrica_agreement/

10. Informacja o plikach cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

1. Utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 

a). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

b). W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami na ich stronie:

○ Edge

○ Internet Explorer

○ Chrome

○ Safari

○ Firefox

○ Opera

11. Linki do innych stron

Nasza Usługa może zawierać linki do innych stron, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz link osoby trzeciej, zostaniesz przekierowany do strony tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy przejrzenie Polityki prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności lub praktyki stron lub usług stron trzecich.

12. Prywatność dzieci

Nasza usługa nie dotyczy osób w wieku poniżej 18 lat („Dzieci”).

Nie gromadzimy świadomie informacji umożliwiających identyfikację osób poniżej 18 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli odkryjemy, że dziecko poniżej 18 roku życia przekazało nam Dane osobowe, natychmiast usuniemy takie informacje z naszych serwerów.

13. Hosting

 

Sklep jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora:

H88 S.A. z siedzibą w Franklina Roosevelta 22, Poznań 60-829, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez pod nr
KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP PL7822622168, kapitał zakładowy: 215228.00 PLN w pełni wpłacony.

14. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

Zaleca się okresowe zapoznawanie się z niniejszą Polityką prywatności w przypadku jakichkolwiek zmian. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują, gdy są zamieszczane na tej stronie.

 

 

Z naszymi produktami odmienisz swoje wnętrze!

Zapisz się do naszego Newslettera

Odbierz kod rabatowy na -30zł na kolejne zakupy w naszym sklepie!

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania

Nasza witryna używa plików cookies i podobnych technologii w celach: statystyk, reklamy i polepszania świadczonych usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że akceptują Państwo warunki opisane w  Polityce Prywatności